Citation link:
 • Уроци отъ землеописаніе [5. изд. 1874]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прьвый отдѣлъ. Естественно землеописаніе
   • Прѣдварителны познанія
    • I. Главны опрѣдѣленія и раздѣленіе на земѭ-тѫ
     • [с. 3]
     • [с.] 4
    • II. Опрѣдѣленіе на различны названія, что ся употрѣбявать въ Землеописаніе-то
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
   • Европа
    • Страны на Европѫ
     • [с.] 8
    • Морета въ Европѫ
     • [с.] 9
    • Заливи въ Европѫ
     • [с.] 10
    • Протоци въ Европѫ
     • [с.] 11
    • Острови въ Европѫ
     • [с.] 12
    • Полуострови, провлаци и носове
     • [с.] 13
    • Планины и Волкани
     • [с.] 14
    • Рѣкы по Европѫ
   • Азія
    • Прѣдѣли и страны на Азіѭ
     • [с.] 15
    • Моря по Азіѭ
     • [с.] 16
    • Заливи и протоци по Азіѭ
    • Острови по Азіѭ
     • [с.] 17
    • Полуострови и носове на Азіѭ
    • Поля и планины по Азіѭ
     • [с.] 18
    • Езера, улеи и рѣкы по Азіѭ
     • [с.] 19
   • Африка
    • Прѣдѣли и страны на Африкѫ
     • [с.] 20
    • Заливи и протоци по Африкѫ
     • [с.] 21
    • Носове по Африкѫ
    • Планины по Африкѫ
     • [с.] 22
    • Езера, улеи и рѣкы по Африкѫ
   • Америка
    • Общо раздѣленіе на Америкѫ
     • [с.] 23
    • Моря, заливи и протоци по Америкѫ
     • [с.] 24
    • Главни Американскы острови
     • [с.] 25
    • Полѫострови и носове на Америкѫ
    • Планины и волкани по Америкѫ
     • [с.] 26
    • Езера, улеи и рѣкы по Америкѫ
     • [с.] 27
   • Океанія
    • Пространство и раздѣленіе на Океаніѭ
     • [с.] 28
    • Главни протоци въ Океаніѭ
     • [с.] 29
    • Европейскы владѣнія по Океаніѭ и главны тамошни дрьжавы
     • [с.] 30
  • Вторый отдѣлъ. Гражданско землеописаніе
   • Прѣдварителны познанія. Различны племена, людіе, образъ на живѣніе-то имъ, стьпьни въ образованность-тѫ имъ и раздѣленіе по вѣрѫ
    • [с. 31]
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Европа
    • Общый поглядъ възъ Европѫ. Произведенія, народонаселеніе, поколѣнія, языци, вѣры и правленія
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • Южны страны по Европѫ
     • Европейска Турція
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
      • [с.] 40
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • Княжество Срьбія
      • [с.] 50
     • Княжество Ромѫнія
      • [с.] 51
     • Черна-Гора
      • [с.] 52
     • Грьція
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • Италія
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
     • Испанія
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • Португалія
      • [с.] 62
      • Португалски владѣнія извънъ Европѫ
       • [с.] 63
    • Срѣдни страны на Европѫ
     • Франція
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
     • Белгія
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • Холландія (Нидерландія)
      • [с.] 70
      • Забѣлѣжителни градове
      • Холландскы владѣнія извънъ Европѫ
     • Пруссія
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • Австрія-Унгарія
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • Германія
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • Таблица на Дрьжавы-ты, които съставлявать съѭзно-то Германско-Царство
       • [с.] 81
      • [с.] 82
     • Швейцарія или Хелвеційскый Съѭзъ
      • [с.] 83
      • [с.] 84
    • Сѣверны страны на Европѫ
     • Британскы острови
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • Забѣлѣжителни градове
       • [с.] 87
       • [с.] 88
      • Англійскы владѣнія
     • Данія
      • [с.] 89
      • Забѣлѣжителни градове
      • Данскы владѣнія
     • Швеція и Норвегія
      • [с.] 90
      • Забѣлѣжителни градове
       • [с.] 91
     • Европейска Россія
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • Забѣлѣжителни градове
       • [с.] 94
       • [с.] 95
     • Кралство Полша
      • [с.] 96
   • Азія
    • Общый поглядъ възъ Азіѭ. Произведенія, народонаселеніе, вѣры, языци, правленія
     • [с.] 97
    • Азіятска Турція
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • Арабія
     • [с.] 102
    • Азіятска Россія
     • [с.] 103
    • Япониія
     • [с.] 104
    • Кытайско царство
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • Хындо-Кытай
     • Различны дрьжавы по Хындо-Кытай
      • [с.] 107
    • Хындостанъ, Англійска Хындія
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • Персійска страна
     • I. Персія или Иранъ
      • [с.] 112
     • II. Кралство Хератъ
     • III. Афганистанъ
      • [с.] 113
     • IV. Белуджистанъ
    • Тюркестанъ или независима Тартарія
     • [с.] 114
   • Африка
    • Общый поглядъ врьху Африкѫ. Климатъ; мѣстоположеніе, произведенія, народонаселеніе, языци, вѣры, правленіе
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • Егыпетъ
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • Барбарійскы земи
     • [с.] 119
    • Африканскы острови, Капско поселеніе и пр.
     • [с.] 120
     • [с.] 121
   • Америка
    • [Общый поглядъ възъ Америкѫ. Мѣстоположеніе, климатъ, произведенія, народонаселеніе, вѣра, правленіе]
     • [с.] 122
    • Гренландія
    • Нова Бретанія
     • [с.] 123
    • Съединены-дрьжавы
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • Мексико
    • Дрьжавы по Срѣднѭ Америкѫ
     • [с.] 127
    • Антилскы острови
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • Колумбія
     • [с.] 130
    • Перу
     • [с.] 131
    • Горне-Перу, или Боливія
    • Чили
     • [с.] 132
    • Патагонія
    • Дрьжавы по Ла-Плата
     • [с.] 133
    • Бразилія
     • [с.] 134
    • Гвіана
   • Океанія
    • Общый поглядъ възъ Океаніѭ
     • [с.] 135
    • Малезія
     • [с.] 136
    • Меланезія и Полинезія
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
  • Третый отдѣлъ. Исчислително землеописаніе, или космографія
   • За свѣта изобщо
    • [с. 140]
   • Клѫба, чрьты, точкы и крѫгове по тѣхъ
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
   • Слънце
   • Подвижны звѣзды или планеты
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
   • Видъ и голѣмина на земѭ-тѫ
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • Дневно движеніе на земѭ-тѫ
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • Широчина и длъжина на земѭ-тѫ
     • [с.] 153
    • Годишно движеніе на Земѭ-тѫ
     • Промѣна на врѣмена-та ; нарастваніе и смаляваніе на дни-ты
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
     • Климати, на които день-тъ расте по половинѫ часъ
      • [с.] 159
     • Климати, на които день-тъ расте по на мѣсяцъ
   • За Лунѫ-тѫ (мѣсячинѫ)
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • Мѣны на мѣсячинѫ-тѫ
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • Затмѣнія
     • [с.] 164
     • [с.] 165
   • За Кометы-ты
    • [с.] 166
    • [с.] 167
   • За Неподвижны-ты звѣзды
    • Съзвѣздія - Зодіакъ
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
   • Календаръ
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]