Citation link:
Abstract:
Младежка артистична група от Ловешко.
 
Created:
1908
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160008
 
Subject:
музикално дружество; свободно време; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements