Citation link:
 • Кратъкъ мѣсецословъ за годинѫ 1870 отъ вѣст. Македонія
  • [Начални страници и корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Личны годины
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
  • Звѣздобройскы прѣдсказанιя за годината 1870
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
  • Пасхалιя.
  • [Мюсюлмански празници]
   • [с. 9]
  • Януари. Има дни 31; день рас. 1 ч. и 16 мин.
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
  • Февруарιй. Има 28 дни, день рас. 1 часъ и 18 минуты
   • [с. 13]
   • [с. 14]
   • [с. 15]
  • Мартъ Има 31 день; день рас. 1 часъ и 33 минуты
   • [с. 16]
   • [с. 17]
   • [с. 18]
  • Априлιй Има 30 дни; день расте 1 часъ и 36 минуты
   • [с. 19]
   • [с. 20]
   • [с. 21]
  • Май Има дни 31; день расте 54 минуты
   • [с. 22]
   • [с. 23]
   • [с. 24]
  • Юнιй. Има 30 дни; до 4 расте 2 м. до 30 умалява 16 м.
   • [с. 25]
   • [с. 26]
   • [с. 27]
  • Юлιй. Има 31 день; день малѣе 1 часъ и 2 минуты
   • [с. 28]
   • [с. 29]
   • [с. 30]
  • Августъ Има 31 день; день малѣе 1 часъ и 38 минуты
   • [с. 31]
   • [с. 32]
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна корица]