Abstract:
От ляво на дясно - Драговитския епископ Харитон, Охридския митрополит Борис, Пловдивския митрополит Максим и Старозагорския митрополит Павел.
 
Creator:
Щайнберг - Пловдив
 
Created:
1924
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670453
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1318К, оп. 1, а.е. 5918.
 
Subject:
духовник; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople