Citation link:
 • Аріѳметіка или наука числителна. Разположена на три части и окончавающа с єдин мѣсяцослов праздничен : За Болгарски те деца кратко и весма ясно сочиненна от сущаго из Дупница Македонска Хрѵсанѳа Паѵлобича, Учителя в Словено-Єллинското в Свищов училище, кой то и на свѣт сега перво издава я, помощь земав от любоученны те єдинородны. Предстоявал и исправлял негов Ученик, Хрістодул Костович с.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Часть перва. Що е числителна наука?
   • [с. 1]
   • Що е число, и кои са числителни те знакове
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Що е дѣланіє в числителна та наука, и кольку са они?
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • Умноженіє
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • Дѣленіе
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • Увѣренія на четыри те дѣланія
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • За разнородны те числа
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Приведеніе на разнородны те числа що е?
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Возведеніе на разнородны те числа що е?
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Дѣланія та на разнородны те числа
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
  • Часть втора. Аріѳметіка за раздробленны те числа
   • [с. 33]
   • [с. 34]
   • Раздробленни числа кои са?
    • [с. 35]
    • [с.] 36
   • Какво са измѣняват неправилни те раздробленія на цѣлыте числа, и они на тѣх?
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • Какво са приводат в единаков знаменатель раздробленія та?
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Какво са сокращават раздробленія та?
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Пиложеніє то на раздробленія та
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Изятіє то на раздробленія та
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Умноженіє то на раздробленія та
    • [с.] 48
   • Дѣленіє то на раздробленія та
    • [с.] 49
    • [с.] 50
  • Часть трета. Аріѳметіка за тройно то правило
   • [с. 51]
   • [с. 52]
   • Тройно правило що е?
    • [с. 53]
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Сложенно то правило
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • Содружественно
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Ложно
   • Просто
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
  • Мѣсяцослов[...]
   • [с. 73]
   • [с. 74]
   • Недвижими те праздници
    • [с. 75]
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Рука мѣсячна
    • [с. 79]
   • Таблица показувающа нещастливы те в година та дни
    • [с. 80]
   • Расписаніе на добры те и лощи те месечинны дни
    • [с. 81]
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Мѣсяцослов за движимы те праздницы
    • [с. 87]
    • [с. 88]
    • [с. 89]
   • Рука пасхална
    • Изяснені е на пасхална та рука, заключено в две главы
     • Глава перва
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • Глава втора
     • [с. 99]
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
  • Расписаніе на любородни те спомоществователи на тая книга
   • [с. 119]
   • [с. 120]
   • [с. 121]
   • [с. 122]
   • [с. 123]
   • [с. 124]
   • [с. 125]
   • [с. 126]
   • [с. 127]
   • [с. 128]
   • [с. 129]
   • [с. 130]
  • Таблица 1
   • [с. 131]
  • Таблица 2
   • [с. 132]
  • Таблица 3
   • [с. 133]
  • Таблица 4
   • [с. 134]
  • [Последни страници и корица]
   • [с. 135]
   • [с. 136]
   • [с. 137]
   • [с. 139]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]