Current View
Citation link:
Title:
Държавната институция Президиум на Народното събрание (1947-1971) : Автореферат / Лазар Желязков Щирков ; Науч. ръководител Любомир Огнянов.; <<The>> State Institution of the Presidium of the National Assembly (1947 - 1971) Lazar Zhelyazkov Shtirkov
 
Creator:
Щирков, Лазар Желязков; Stirkov, Lazar Zeljazkov.; Огнянов, Любомир Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по история на България 2011; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Народно събрание история България
 
*** *** ***
 
001:
000659956
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Щирков, Лазар Желязков
 
245:
Държавната институция Президиум на Народното събрание (1947-1971) :| Автореферат /| Лазар Желязков Щирков ; Науч. ръководител Любомир Огнянов.
 
246:
<<The>> State Institution of the Presidium of the National Assembly (1947 - 1971)| Lazar Zhelyazkov Shtirkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 263 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
29 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по история на България| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Народно събрание| история| България
 
700:
Stirkov, Lazar Zeljazkov.| Огнянов, Любомир Георгиев| науч. ръководител