Current View
Citation link:
Title:
Моделът "Производство на несъгласие" в Интернет : Формиране на обществено мнение в онлайн медиите - България 2015-2016 : Автореферат / Петър Любомиров Айолов ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.; The "Manufacturing dissent" model in Internet (Formation of public opinion in the online media - Bulgaria 2015-2016) Peter Lubomirov Aiolov
 
Creator:
Айолов, Петър Любомиров; Ajolov, Petar Ljubomirov; Бондиков, Венцеслав Александров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Емпирични изследвания в комуникацията) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2017; Библиогр. с. 36-44; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Обществено мнение влияние. България; Интернет влияние. България; Онлайн журналистика влияние. България
 
*** *** ***
 
001:
001136960
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Айолов, Петър Любомиров
 
245:
Моделът "Производство на несъгласие" в Интернет :| Формиране на обществено мнение в онлайн медиите - България 2015-2016 : Автореферат /| Петър Любомиров Айолов ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.
 
246:
The "Manufacturing dissent" model in Internet| (Formation of public opinion in the online media - Bulgaria 2015-2016)| Peter Lubomirov Aiolov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 811.5 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
44 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Емпирични изследвания в комуникацията)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 36-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Обществено мнение| влияние.| България| Интернет| влияние.| България| Онлайн журналистика| влияние.| България
 
700:
Ajolov, Petar Ljubomirov| Бондиков, Венцеслав Александров| науч. ръководител