Current View
Citation link:
Title:
Авторитетът в образованието : Автореферат / Мария Стефанова Косева ; Науч. ръководител Емилия Любомирова Василева.; Authority in education Mariana Stefanova Kosseva
 
Creator:
Косева, Марияна Стефанова; Koseva, Marijana Stefanova; Василева, Емилия Любомирова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Учители социални проблеми.; Авторитет.; Образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001147568
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Косева, Марияна Стефанова
 
245:
Авторитетът в образованието :| Автореферат /| Мария Стефанова Косева ; Науч. ръководител Емилия Любомирова Василева.
 
246:
Authority in education| Mariana Stefanova Kosseva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 480.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
45 с. ;| 21см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика, Кат. "Дидактика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Учители| социални проблеми.| Авторитет.| Образование и просвета.
 
700:
Koseva, Marijana Stefanova| Василева, Емилия Любомирова| науч. ръководител