Abstract:
На излет край Смолян. Седнала с игла в ръка е Христина, съпруга на Петър Маринов (седнал вдясно).
 
Created:
1931
 
Spatial:
Смолян, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491345
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 959 К; оп.2; а.е. 227
 
Subject:
излет; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople