Abstract:
Представител на видинския елит.
 
Creator:
Бръснарев, П. Т.
 
Created:
25.12.1906
 
Spatial:
Видин, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671798
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1738К, оп. 1, а.е. 89.
 
Subject:
портрет; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups