Citation link:
  • Едно писмо на о. Неофит Рилски /Марко Д. Балабанов.
    • Начална страница с автограф на Боян Пенев