Citation link:
  • Кой трябва да победи от гледище на българските интереси : (Исторически документи и данни за политическото ориентиране на България в настоящия момент) /От Д-р Асен Константинов Кермекчиев ; [Предг. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев