• Христо Груевъ Дановъ : (1828-1911)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Христо Г. Дановъ - животъ, идеи и дейность
   • [c. 3]
   • [c.] 4
   • [c.] 5
   • [c.] 6
   • [c.] 7
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [ил. 1]
  • Христо Г. Дановъ и младежьта
   • [c. 11]
   • [c.] 12
   • [c.] 13
   • [c.] 14
   • [c.] 15
   • [c. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]