Abstract:
Българска спортна делегация на международни състезания в Прага.
 
Created:
05.07.1932
 
Spatial:
Чехия, Прага
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450536
 
IsFormatOf:
3369
 
Subject:
1930; спорт; гимнастическо дружество; AthPlus