• Училищен преглед : Месечно списание : Год. 38, кн. 9 (1939) 
  • Културенъ животъ : Народни будители
   • [c. 1051]
   • [c.] 1052
   • [c.] 1053