• История на с. Лозенъ (бивше Диниклий) Свиленградска околия
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул]
  • Предговоръ
   • [c. 2]
  • Глава I. Заселване и развой на домакинствата въ селището
   • [c. 3]
   • [c.] 4
   • [c.] 5
   • [c.] 6
   • [c.] 7
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [c.] 10
   • [c.] 11
   • [c.] 12
   • [c.] 13
   • [c.] 14
   • [c.] 15
  • Глава II. Начало и развой на обществения, икономически и стопански животъ
   • I. Поминъкъ
    • [c.] 16
    • л. с. 17-24
    • [c.] 25
    • [c.] 26
    • [c.] 27
   • III. Училище
    • [c.] 28
   • IV. Черква
    • [c.] 29
   • V. Читалище
    • [c.] 30
   • VI. Кооперация
    • [c.] 31
    • [c.] 32
   • VII. Скотовъдство фондъ
    • [c.] 33
   • VIII. Благоустройство
    • [c.] 34
  • Глава III. Разни
   • [c.] 35
   • [c.] 36
   • [c.] 37
   • [c.] 38
   • [c.] 39
   • [c.] 40
   • [c.] 41
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна корица]