• Списание на Българската академия на наукитѣ : Клонъ природо-математиченъ : Книга 9 (1914)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [c. І]
   • [c. ІІ]
  • Приносъ къмъ методитѣ за количествено опрѣдѣляне на Радия и радиоактивность на нѣкои изворни води въ България. Отъ П. Б. Пенчевъ
   • [c. 1]
   • [c.] 2
   • [c.] 3
   • [c.] 4
   • [c.] 5
   • [c.] 6
   • [c.] 7
   • [c.] 8
   • [c.] 9
   • [c.] 10
   • [c.] 11
   • [c.] 12
   • [c.] 13
   • [c.] 14
   • [c.] 15
   • [c.] 16
   • [c.] 17
   • [c.] 18
   • [c.] 19
   • [c.] 20
   • [c.] 21
   • [c.] 22
   • [c.] 23
   • [c.] 24
   • [c.] 25
   • [c.] 26
   • [c.] 27
   • [c.] 28
   • [c.] 29
   • [c.] 30
   • [c.] 31
   • [c.] 32
   • [c.] 33
   • [c.] 34
   • [c.] 35
   • [c.] 36
   • [c.] 37
   • [c.] 38
   • [c.] 39
   • [c.] 40
   • [c.] 41
   • [c.] 42
   • [c.] 43
   • [c.] 44
   • [c. 45]
   • [c.] 46
   • [c.] 47
  • Върху уравненията на Фредхолма. Отъ Д-ръ Кирилъ Поповъ
   • [c. 48]
   • [c.] 49
   • [c.] 50
   • [c.] 51
   • [c.] 52
   • [c.] 53
   • [c.] 54
   • [c.] 55
   • [c.] 56
   • [c.] 57
   • [c.] 58
   • [c.] 59
   • [c.] 60
   • [c.] 61
   • [c.] 62
   • [c.] 63
   • [c.] 64
   • [c.] 65
   • [c.] 66
   • [c.] 67
   • [c.] 68
   • [c.] 69
   • [c.] 70
   • [c.] 71
   • [c.] 72
   • [c.] 73
   • [c.] 74
  • Критични изслѣдвания върху волфрамовитѣ и волфрамохромовитѣ съединения. Отъ инженеръ д-ръ В. Кънчевъ
   • [c. 77]
   • [c.] 76
   • [c.] 77
   • [c.] 78
   • [c.] 79
   • [c.] 80
   • [c.] 81
   • [c.] 82
   • [c.] 83
   • [c.] 84
   • [c.] 85
   • [c.] 86
   • [c.] 87
   • [c.] 88
   • [c.] 89
   • [c.] 90
   • [c.] 91
   • [c.] 92
   • [c.] 93
   • [c.] 94
  • По въпроса за химическитѣ процеси, по които става фабрично редицирането на ароматни нитросъединения въ амидосъединения. Отъ д-ръ П. Н. Райковъ
   • [c. 95]
   • [c.] 96
   • [c.] 97
   • [c.] 98
   • [c.] 99
   • [c.] 100
   • [c.] 101
   • [c.] 102
   • [c.] 103
   • [c.] 104
   • [c.] 105
   • [c.] 106
   • [c.] 107
   • [c.] 108
   • [c.] 109
   • [c.] 110
   • [c.] 111
   • [c.] 112
   • [c.] 113
   • [c.] 114
   • [c.] 115
   • [c.] 116
   • [c.] 117
   • [c.] 118
   • [c.] 119
   • [c.] 120
   • [c.] 121
   • [c.] 122
   • [c.] 123
   • [c.] 124
  • Hieracia novae Bulgaricae. Von Iv. K. Urumov
   • [c. 125]
   • [c.] 126
   • [c.] 127
   • [c.] 128
   • [c.] 129
   • [c.] 130
   • [c.] 131
   • [c.] 132
  • По флората на Чаталджа и Булаиръ (Турска Тракия). Отъ Ив. К. Урумовъ
   • [c. 133]
   • [c.] 134
   • [c.] 135
   • [c.] 136
   • [c.] 137
   • [c.] 138
   • [c.] 139
   • [c.] 140
   • [c.] 141
   • [c.] 142
   • [c.] 143
   • [c.] 144
   • [c.] 145
   • [c.] 146
   • [c.] 147
   • [c.] 148
   • [c.] 149
   • [c.] 150
   • [c.] 151
   • [с.] 152
   • [c.] 153
   • [c.] 154
   • [c.] 155
   • [c.] 156
   • [c.] 157
   • [c.] 158
   • [c.] 159
   • [c.] 160
   • [c.] 161
   • [c.] 162
   • [c.] 163
   • [c.] 164
   • [c.] 165
   • [c.] 166
   • [c.] 167
   • [c.] 168
   • [c.] 169
   • [c.] 170
   • [c.] 171
   • [c.] 172
   • [c.] 173
   • [c.] 174
   • [c.] 175
   • [c.] 176
   • [c.] 177
   • [c.] 178
   • [c.] 179
   • [c.] 180
  • Седми приносъ къмъ ентимологичната фауна на България. Отъ Н. Недѣлковъ
   • [c. 181]
   • [c.] 182
   • [c.] 183
   • [c.] 184
   • [c.] 185
   • [c.] 186
   • [c.] 187
   • [c.] 188
   • [c.] 189
   • [c.] 190
   • [c.] 191
   • [c.] 192
   • [c.] 193
   • [c.] 194
   • [c.] 195
   • [c.] 196
   • [c.] 197
   • [c.] 198
   • [c.] 199
   • [c.] 200
   • [c.] 201
   • [c.] 202
   • [c.] 203
   • [c.] 204
   • [c.] 205
   • [c.] 206
   • [c.] 207
   • [c.] 208
   • [c.] 209
   • [c.] 210
  • Приносъ къмъ паразитната гѫбна флора на България. Отъ Ал. Радославовъ
   • [c. 211]
   • [c.] 212
   • [c.] 213
   • [c.] 214
   • [c.] 215
   • [c.] 216
   • [c.] 217
   • [c.] 218
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]