• Сборник за народни умотворения и народопис : Книга 51 (1963) Традиционен бит и култура на банатските българи / д-р К. Телбизов, М. Векова-Телбизова
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Предговор
   • [с. 1]
  • Списък на лицата, от които е записан етнографски материал
   • [с. 2]
  • Увод. Банатските българи в миналото и сега
   • I. Заселването на банатските българи и селищата им
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • II. Физически тип, характер и език на банатските българи
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
  • Част I. Материална култура
   • I. Земеделие
    • [с. 27]
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • II. Животновъдство
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • III. Пчеларство
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • IV. Лов и риболов
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • V. Домашни занятия
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
   • VI. Занаяти-професии
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • VII. Жилище и домашна уредба
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • VIII. Двор и стопански сгради
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • IX. Храна и приготовлението ѝ
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • X. Хигиена и здравеопазване
    • [с.] 159
    • [с.] 160
   • XI. Превоз и съобщения
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
   • XII. Детски играчки и музикални инструменти
    • [с.] 173
    • [с.] 174
  • Част II. Вярвания и обичаи
   • XIII. Понятия и вярвания за видимия свят
    • [с. 175]
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • XIV. Сънотълкувания и гадания
   • XV. Теология
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
   • XVI. Демонология
    • [с.] 200
    • [с.] 201
   • XVII. Магии
    • [с.] 202
    • [с.] 203
   • XVIII. Народна медицина
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
   • XIX. Обичаи, свързани с раждането и отглеждането на човека
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • XX. Сватбени обичаи
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
   • XXI. Погребални обичаи
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
   • XXII. Стопански обичаи
    • [с.] 239
   • XXIII. Народен календар
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
   • XXIV. Роднински връзки и други взаимоотношения
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • XXV. Правни обичаи
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
   • XXVI. Игри и забави
    • [с.] 261
    • [с.] 262
   • XXVII. Танци и музика
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с. 268]
  • Част III. Народно словесно творчество
   • XXVIII. Песенното творчество
    • [с. 269]
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
   • XXIX. Народни приказки, анекдоти и легенди
    • [с.] 316
    • [с.] 317
    • [с.] 318
    • [с.] 319
    • [с.] 320
    • [с.] 321
    • [с.] 322
    • [с.] 323
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
   • XXX. Пословици и поговорки
    • [с.] 335
    • [с.] 336
    • [с.] 337
    • [с.] 338
    • [с.] 339
   • ХХХІ. Гатанки
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с. 344]
  • Приложение (Из музикалното творчество)
   • [с. 345]
   • [с. 346]
   • [с.] 347
   • [с.] 348
   • [с.] 349
   • [с.] 350
   • [с.] 351
   • [с.] 352
   • [с.] 353
   • [с.] 354
   • [с.] 355
   • [с.] 356
   • [с.] 357
   • [с.] 358
   • [с.] 359
   • [с.] 360
   • [с.] 361
  • Литература
   • [с. 362]
   • [с. 363]
   • [с. 364]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]