• Сборник за народни умотворения и народопис : Книга 49 (1958) Народописни материали от Граово / Александър П. Мартинов; Под ред. на акад. Ст. Романски
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговор [от акад. Стоян Романски]
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Съдържание
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
   • [с. ХІV]
  • Предговор [от Ал. П. Мартинов]
   • [с. ХV]
   • [с.] ХVІ
   • [с.] ХVІІ
   • [с.] ХVІІІ
   • [с.] ХІХ
   • [с.] ХХ
   • [с.] ХХІ
   • [с.] ХХІІ
  • Съкращения
   • [с. ХХІІІ]
   • [с. ХХІV]
  • І. Песни
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • 1. Героически песни
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • 2. Митически песни
    • [с. 82]
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • 3. Религиозни песни (Християнски мит)
    • [с. 91]
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • 4. Песни из робския живот
    • [с. 96]
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
   • 5. Исторически песни
    • [с. 117]
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
   • 6. Трудови песни
    • [с. 122]
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • 7. Обществено-битови песни
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • 8. Семейно-битови песни
    • [с. 132]
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
   • 9. Любовни песни
    • [с. 193]
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
    • [с.] 241
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
   • 10. Хумор - Сатира
    • [с. 264]
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
    • [с.] 293
    • [с.] 294
    • [с.] 295
    • [с.] 296
    • [с.] 297
    • [с.] 298
   • 11. Новели и др.
    • [с. 299]
    • [с.] 300
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • 12. Оредни, обичайни песни
    • а) Обредни песни
     • [с. 304]
     • [с.] 305
    • б) Песни за дъжд
     • [с.] 306
    • в) Сватбени песни
     • [с.] 307
     • [с.] 308
     • [с.] 309
     • [с.] 310
     • [с.] 311
     • [с.] 312
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
     • [с.] 316
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
     • [с.] 327
     • [с. 328]
  • ІІ. Оплаквания
   • [с. 329]
   • [с. 330]
   • [с. 331]
   • [с.] 332
   • [с.] 333
   • [с.] 334
  • ІІІ. Приказки
   • [с. 335]
   • [с. 336]
   • 1. Митически приказки
    • [с. 337]
    • [с.] 338
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
    • [с.] 353
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
    • [с.] 359
    • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [с.] 362
   • 2. Християнски легенди
    • [с. 363]
    • [с.] 364
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
    • [с.] 378
    • [с.] 379
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
    • [с.] 384
    • [с.] 385
    • [с.] 386
    • [с.] 387
    • [с.] 388
    • [с.] 389
    • [с.] 390
    • [с.] 391
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
    • [с.] 397
    • [с.] 398
    • [с.] 399
    • [с.] 400
    • [с.] 401
    • [с.] 402
    • [с.] 403
    • [с.] 404
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
   • 3. Приказки за животни
    • [с. 408]
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
    • [с.] 415
    • [с.] 416
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
    • [с.] 424
    • [с.] 425
    • [с.] 426
    • [с.] 427
    • [с.] 428
    • [с.] 429
   • 4. Вълшебни приказки
    • [с. 430]
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • [с.] 433
    • [с.] 434
    • [с.] 435
    • [с.] 436
    • [с.] 437
    • [с.] 438
    • [с.] 439
    • [с.] 440
    • [с.] 441
    • [с.] 442
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
    • [с.] 446
    • [с.] 447
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • [с.] 453
    • [с.] 454
    • [с.] 455
    • [с.] 456
    • [с.] 457
    • [с.] 458
    • [с.] 459
    • [с.] 460
    • [с.] 461
    • [с.] 462
    • [с.] 463
    • [с.] 464
    • [с.] 465
    • [с.] 466
    • [с.] 467
    • [с.] 468
    • [с.] 469
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [с.] 472
    • [с.] 473
    • [с.] 474
    • [с.] 475
    • [с.] 476
    • [с.] 477
    • [с.] 478
    • [с.] 479
    • [с.] 480
    • [с.] 481
    • [с.] 482
    • [с.] 483
    • [с.] 484
    • [с.] 485
    • [с.] 486
    • [с.] 487
    • [с.] 488
    • [с.] 489
    • [с.] 490
    • [с.] 491
    • [с.] 492
    • [с.] 493
    • [с.] 494
    • [с.] 495
    • [с.] 496
    • [с.] 497
    • [с.] 498
    • [с.] 499
   • 5. Битови приказки
    • [с. 500]
    • [с.] 501
    • [с.] 502
    • [с.] 503
    • [с.] 504
    • [с.] 505
    • [с.] 506
    • [с.] 507
    • [с.] 508
    • [с.] 509
    • [с.] 510
    • [с.] 511
    • [с.] 512
    • [с.] 513
   • 6. Хумор и сатира
    • [с. 514]
    • [с.] 515
    • [с.] 516
    • [с.] 517
    • [с.] 518
    • [с.] 519
    • [с.] 520
    • [с.] 521
    • [с.] 522
    • [с.] 523
    • [с.] 524
    • [с.] 525
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
    • [с.] 529
    • [с.] 530
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
    • [с.] 534
    • [с.] 535
    • [с.] 536
    • [с.] 537
    • [с.] 538
    • [с.] 539
    • [с.] 540
    • [с.] 541
    • [с.] 542
    • [с.] 543
    • [с.] 544
    • [с.] 545
    • [с.] 546
    • [с.] 547
    • [с.] 548
    • [с.] 549
    • [с.] 550
    • [с.] 551
    • [с.] 552
    • [с.] 553
    • [с.] 554
    • [с.] 555
    • [с.] 556
    • [с.] 557
    • [с.] 558
    • [с.] 559
    • [с.] 560
    • [с.] 561
    • [с.] 562
    • [с.] 563
    • [с.] 564
    • [с.] 565
    • [с.] 566
    • [с.] 567
    • [с.] 568
    • [с.] 569
    • [с.] 570
    • [с.] 571
    • [с.] 572
    • [с.] 573
    • [с.] 574
    • [с.] 575
    • [с.] 576
    • [с.] 577
    • [с.] 578
    • [с.] 579
    • [с.] 580
    • [с.] 581
    • [с.] 582
    • [с.] 583
    • [с.] 584
    • [с.] 585
    • [с.] 586
    • [с.] 587
    • [с.] 588
    • [с.] 589
    • [с.] 590
    • [с.] 591
    • [с.] 592
    • [с.] 593
    • [с.] 594
    • [с.] 595
    • [с.] 596
    • [с.] 597
    • [с.] 598
    • [с.] 599
    • [с.] 600
    • [с.] 601
    • [с.] 602
    • [с.] 603
    • [с.] 604
    • [с.] 605
    • [с.] 606
    • [с.] 607
    • [с.] 608
    • [с.] 609
    • [с.] 610
    • [с.] 611
    • [с.] 612
    • [с.] 613
    • [с.] 614
    • [с.] 615
    • [с.] 616
    • [с.] 617
    • [с.] 618
    • [с.] 619
    • [с.] 620
    • [с.] 621
    • [с.] 622
    • [с.] 623
    • [с.] 624
    • [с.] 625
    • [с.] 626
    • [с.] 627
    • [с.] 628
    • [с.] 629
    • [с.] 630
    • [с.] 631
    • [с.] 632
    • [с.] 633
    • [с.] 634
    • [с.] 635
    • [с.] 636
    • [с.] 637
    • [с.] 638
    • [с.] 639
    • [с.] 640
    • [с.] 641
    • [с.] 642
    • [с.] 643
    • [с.] 644
    • [с.] 645
    • [с.] 646
    • [с.] 647
    • [с.] 648
    • [с.] 649
    • [с.] 650
    • [с.] 651
    • [с.] 652
    • [с.] 653
    • [с.] 654
    • [с.] 655
    • [с.] 656
  • ІV. Скоропоговорки
   • [с. 657]
   • [с. 658]
   • [с. 659]
   • [с.] 660
   • [с.] 661
   • [с. 662]
  • V. Баяния
   • [с. 663]
   • [с. 664]
   • [с. 665]
   • [с.] 666
  • VІ. Пословици, поговорки и гатанки
   • [с. 667]
   • [с. 668]
   • Пословици и поговорки
    • [с. 669]
    • [с.] 670
    • [с.] 671
    • [с.] 672
    • [с.] 673
    • [с.] 674
    • [с.] 675
    • [с.] 676
    • [с.] 677
   • Гатанки
    • [с. 678]
    • [с.] 679
    • [с.] 680
    • [с.] 681
    • [с.] 682
    • [с.] 683
    • [с.] 684
    • [с.] 685
    • [с.] 686
  • VІІ. Клетви и благословии
   • [с. 687]
   • [с. 688]
   • [с. 689]
   • [с.] 690
   • [с.] 691
   • [с. 692]
  • VІІІ. Поверия и забрани
   • [с. 693]
   • [с. 694]
   • [с. 695]
   • [с.] 696
   • [с.] 697
   • [с. 698]
  • ІХ. По-важни народни обичаи и обреди
   • [с. 699]
   • [с. 700]
   • 1. Раждане
    • [с. 701]
    • [с.] 702
    • [с.] 703
    • [с.] 704
   • 2. Сватба
    • [с.] 705
    • [с.] 706
    • [с.] 707
    • [с.] 708
    • [с.] 709
    • [с.] 710
    • [с.] 711
    • [с.] 712
    • [с.] 713
    • [с.] 714
    • [с.] 715
   • 3. Смърт
    • [с.] 716
    • [с.] 717
   • 4. Празнични обичаи
    • [Зимни празници]
     • [с.] 718
     • [с.] 719
     • [с.] 720
     • [с.] 721
     • [с.] 722
     • [с.] 723
     • [с.] 724
     • [с.] 725
     • [с.] 726
     • [с.] 727
     • [с.] 728
     • [с.] 729
    • Ранопролетни празници
     • [с.] 730
     • [с.] 731
     • [с.] 732
     • [с.] 733
    • Пролетни празници и обичаи
     • [с.] 734
     • [с.] 735
     • [с.] 736
     • [с.] 737
    • Летни празници
     • [с.] 738
     • [с.] 739
     • [с.] 740
    • Есенни празници
     • [с.] 741
   • 5. Трудови обичаи
    • а) Земеделски
     • [с.] 742
     • [с.] 743
    • б) Скотовъдски
     • [с.] 744
     • [с.] 745
     • [с. 746]
  • Х. Игри
   • [с. 747]
   • [с. 748]
   • [с. 749]
   • [с.] 750
   • [с.] 751
   • [с. 752]
  • ХІ. По-особени граовски имена
   • [с. 753]
   • [с. 754]
   • І. На лица и фамилии
    • [с. 755]
   • ІІ. Прякори
    • [с.] 756
    • [с.] 757
    • [с.] 758
    • [с.] 759
    • [с.] 760
   • ІІІ. Имена на местности
    • [с.] 761
    • [с.] 762
    • [с.] 763
    • [с.] 764
    • [с.] 765
    • [с.] 766
    • [с.] 767
    • [с.] 768
    • [с.] 769
    • [с. 770]
  • [ХІІ] ХІІІ. Брезнишки речник
   • [с. 771]
   • [с. 772]
   • [с. 773]
   • [с.] 774
   • [с.] 775
   • [с.] 776
   • [с.] 777
   • [с.] 778
   • [с.] 779
   • [с.] 780
   • [с.] 781
   • [с.] 782
   • [с.] 783
   • [с.] 784
   • [с.] 785
   • [с.] 786
   • [с.] 787
   • [с.] 788
   • [с.] 789
   • [с. 790]
  • Показалец
   • [с. 791]
   • [с.] 792
   • [с.] 793
   • [с.] 794
   • [с.] 795
   • [с.] 796
   • [с.] 797
   • [с.] 798
   • [с.] 799
   • [с.] 800
   • [с.] 801
   • [с.] 802
   • [с.] 803
   • [с.] 804
   • [с.] 805
   • [с.] 806
   • [с.] 807
   • [с.] 808
   • [с.] 809
   • [с.] 810
   • [с.] 811
   • [с.] 812
   • [с.] 813
   • [с.] 814
   • [с.] 815
   • [с.] 816
   • [с.] 817
   • [с.] 818
   • [с.] 819
   • [с.] 820
   • [с.] 821
   • [с.] 822
   • [с.] 823
   • [с.] 824
   • [с.] 825
   • [с.] 826
   • [с.] 827
   • [с.] 828
   • [с.] 829
   • [с.] 830
   • [с.] 831
   • [с.] 832
   • [с.] 833
   • [с.] 834
   • [с.] 835
   • [с.] 836
   • [с.] 837
   • [с.] 838
   • [с.] 839
   • [с.] 840
  • Забелязани грешки
   • [с. 841]
   • [с. 842]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]