• Сборник за народни умотворения и народопис : Книга 45 (1949) Пиянец. Земя и население. Географско-етнографско изучване / Йордан Захариев
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Съдържание
   • [с. V]
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
  • Пиянец. Земя и население. Географско-етнографско изучване от Йордан Захариев
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
   • Предговор
    • [с. ХІ]
    • [с. ХІІ]
   • Увод
    • Досегашни проучвания
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
   • Първа част
    • І. Физикогеографски отношения
     • 1. Положение, граници и поселищен състав
      • [с. 6]
      • [с.] 7
      • [с.] 8
     • 2. Орографски преглед
      • [с.] 9
     • 3. Скален състав и геоложки строеж
      • [с.] 10
      • [с.] 11
      • [с.] 12
      • [с.] 13
     • 4. Облик и произход на земеповърхните форми
      • [с.] 14
      • [с.] 15
      • [с.] 16
     • 5. Минерални находища
      • [с.] 17
      • [с.] 18
      • [с.] 19
     • 6. Хидрография
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
      • [с.] 23
      • [с.] 24
      • [с.] 25
      • [с.] 26
     • 7. Климат
      • [с.] 27
      • [с.] 28
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
      • [с.] 35
     • 8. Почви
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
    • ІІ. Биогеографски отношения
     • 1. Растителна покривка
      • [с. 39]
      • [с.] 40
      • [с.] 41
      • [с.] 42
     • 2. Животен свят
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
    • ІІІ. Антропогеографски отношения. Население
     • 1. Заселване
      • [с. 46]
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
     • 2. Ново заселване
      • [с.] 51
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • 3. Изселване
      • [с.] 54
      • [с.] 55
     • 4. Днешни селища
      • [с.] 56
      • а) Положение на селата
       • [с.] 57
       • [с.] 58
       • [с.] 59
      • б) Тип на селата
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [с.] 62
      • в) Физиономия на селата
       • [с.] 63
       • [с.] 64
      • г) Стопански двор
       • [с.] 65
      • д) Къща за живеене
       • [с.] 66
       • [с.] 67
       • [с.] 68
       • [с.] 69
       • [с.] 70
       • [с.] 71
       • [с.] 72
       • [с.] 73
       • [с.] 74
       • [с.] 75
       • [с.] 76
      • [е)] Други сгради в дворното място
       • [с.] 77
       • [с.] 78
       • [с.] 79
       • [с.] 80
       • [с.] 81
       • [с.] 82
     • 5. Имена
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
     • 6. Демографски бележки
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
    • ІV. Стопански отношения
     • [с. 103]
     • 1. Земеделие
      • [с.] 104
      • [с.] 105
      • [с.] 106
      • [с.] 107
      • [с.] 108
      • [с.] 109
      • [с.] 110
      • [с.] 111
      • [с.] 112
      • [с.] 113
      • [с.] 114
      • [с.] 115
     • 2. Гори
      • [с.] 116
      • [с.] 117
     • 3. Скотовъдство
      • [с.] 118
      • [с.] 119
      • [с.] 120
      • [с.] 121
      • [с.] 122
     • 4. Минералните богатства
     • 5. Други занаяти на населението
      • [с.] 123
      • [с.] 124
      • [с.] 125
     • 6. Кесимджийство
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
     • 7. Съобщения, търговия и пазарни центрове
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
    • V. Етнографски бележки
     • 1. Физически тип
      • [с. 132]
      • [с.] 133
      • [с.] 134
     • 2. Характер
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
     • 3. Храна и хранене
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
      • [с.] 152
      • [с.] 153
     • 4. Носия
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • 5. Говор
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • І. Звукове
       • А. Гласни
        • [с. 162]
        • [с.] 163
        • [с.] 164
        • [с.] 165
        • [с.] 166
       • Б. Съгласни
        • [с.] 167
        • [с.] 168
        • [с.] 169
      • ІІ. Форми
       • А. Именни форми
        • [с. 170]
        • [с.] 171
        • [с.] 172
        • [с.] 173
       • [Б.] Глаголни форми
        • [с.] 174
        • [с.] 175
        • [с.] 176
        • [с.] 177
     • 6. Обичаи
      • [а)] Народен календар и обичаи свързани с него
       • [с.] 178
       • [с.] 179
       • [с.] 180
       • [с.] 181
       • [с.] 182
       • [с.] 183
       • [с.] 184
       • [с.] 185
       • [с.] 186
       • [с.] 187
       • [с.] 188
      • [б)] Женитба
       • [с.] 189
       • [с.] 190
       • [с.] 191
       • [с.] 192
       • [с.] 193
       • [с.] 194
      • [в)] Сватба
       • [с.] 195
       • [с.] 196
       • [с.] 197
       • [с.] 198
       • [с.] 199
       • [с.] 200
       • [с.] 201
       • [с.] 202
       • [с.] 203
       • [с.] 204
       • [с.] 205
      • [г)] Гости след сватбата
       • [с.] 206
       • [с.] 207
       • [с.] 208
      • [д)] Раждане
       • [с.] 209
       • [с.] 210
      • [е)] Кръщенка
       • [с.] 211
      • [ж)] Светец или служба
       • [с.] 212
       • [с.] 213
       • [с.] 214
      • [з)] Погребение
       • [с.] 215
       • [с.] 216
   • Втора част. Отделни селища
    • 1. Църварица
     • [с. 217]
     • [с.] 218
     • [с.] 219
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
    • 2. Тишаново
     • [с.] 225
     • [с.] 226
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
     • [с.] 231
     • [с.] 232
    • 3. Илия
     • [с.] 233
     • [с.] 234
     • [с.] 235
     • [с.] 236
     • [с.] 237
    • 4. Ветрен
     • [с.] 238
     • [с.] 239
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
    • 5. Раково
     • [с.] 243
     • [с.] 244
     • [с.] 245
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
    • 6. Чеканец
     • [с.] 251
     • [с.] 252
    • 7. Сажденик
     • [с.] 253
     • [с.] 254
    • 8. Църве́на ябука
     • [с.] 255
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
    • 9. Аткория (Савойски)
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • [с.] 261
    • 10. Ново село
     • [с.] 262
     • [с.] 263
     • [с.] 264
     • [с.] 265
    • 11. Страдалово
     • [с.] 266
     • [с.] 267
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
    • 12. Смоличано
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
     • [с.] 274
     • [с.] 275
     • [с.] 276
    • 13. Ваксево
     • [с.] 277
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
     • [с.] 285
     • [с.] 286
    • 14. Койно
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [с.] 292
    • 15. Друмохар
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
    • 16. Еремия
     • [с.] 298
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
    • 17. Четирци
     • [с.] 306
     • [с.] 307
     • [с.] 308
     • [с.] 309
     • [с.] 310
     • [с.] 311
    • 18. Невестино
     • [с.] 312
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
    • 19. Неделкова Гращица
     • [с.] 316
     • [с.] 317
     • [с.] 318
    • 20. Згурово
     • [с.] 319
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
    • 21. Рашка Гращица
     • [с.] 323
     • [с.] 324
     • [с.] 325
     • [с.] 326
     • [с.] 327
    • 22. Длъхчево Сабляр
     • [с.] 328
     • [с.] 329
     • [с.] 330
    • 23. Пелатиково
     • [с.] 331
     • [с.] 332
     • [с.] 333
     • [с.] 334
     • [с.] 335
     • [с.] 336
    • 24. Кадровица
     • [с.] 337
     • [с.] 338
    • 25. Търсино
     • [с.] 339
     • [с.] 340
     • [с.] 341
    • 26. Лелинци
     • [с.] 342
     • [с.] 343
     • [с.] 344
   • Трета част. Образци от пиянечки говор
    • [Песни]
     • [с. 345]
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
     • [с.] 351
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
     • [с.] 355
     • [с.] 356
     • [с.] 357
     • [с.] 358
     • [с.] 359
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
     • [с.] 363
     • [с.] 364
     • [с.] 365
     • [с.] 366
     • [с.] 367
     • [с.] 368
     • [с.] 369
     • [с.] 370
     • [с.] 371
     • [с.] 372
     • [с.] 373
     • [с.] 374
     • [с.] 375
     • [с.] 376
     • [с.] 377
     • [с.] 378
     • [с.] 379
    • Приказки
     • [с. 380]
     • [с.] 381
     • [с.] 382
     • [с.] 383
     • [с.] 384
     • [с.] 385
     • [с.] 386
     • [с.] 387
     • [с.] 388
     • [с.] 389
     • [с.] 390
     • [с.] 391
     • [с.] 392
     • [с.] 393
     • [с.] 394
     • [с.] 395
     • [с.] 396
     • [с.] 397
     • [с.] 398
   • Резюме
    • [с. 399]
    • [с.] 400
    • [с.] 401
   • Използувана литература
    • [с. 402]
    • [с.] 403
   • Азбучен показалец
    • [с. 404]
    • [с.] 405
    • [с.] 406
    • [с.] 407
    • [с.] 408
    • [с.] 409
    • [с.] 410
    • [с.] 411
    • [с.] 412
    • [с.] 413
    • [с.] 414
    • [с.] 415
    • [с.] 416
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • [с.] 423
    • [с. 424]
   • [Таблици с фотографии]
    • табл. І
    • табл. ІІ
    • табл. ІІІ
    • табл. ІV
    • табл. V
    • табл. VІ
    • табл. VІІ
    • табл. VІІІ
    • табл. ІХ
    • табл. Х
    • табл. ХІ
    • табл. ХІІ
    • табл. ХІІІ
    • табл. ХІV
    • табл. ХV
    • табл. ХVІ
    • табл. ХVІІ
    • табл. ХVІІІ
    • табл. ХІХ
    • табл. ХХ
    • табл. ХХІ
    • табл. ХХІІ
    • табл. ХХІІІ
    • табл. ХХІV
    • табл. ХХV
    • табл. ХХVІ
    • табл. ХХVІІ
    • табл. ХХVІІІ
    • табл. ХХІХ
    • табл. ХХХ
    • табл. ХХХІ
    • табл. ХХХІІ
    • табл. ХХХІІІ
    • табл. ХХХІV
    • табл. ХХХV
    • табл. ХХХVІ
    • табл. ХХХVІІ
    • табл. ХХХVІІІ
    • табл. ХХХІХ
    • табл. XL
    • табл. XLI
    • табл. XLII
    • табл. XLIII
    • табл. XLIV
    • табл. XLV
    • табл. XLVI
    • табл. XLVII
    • табл. XLVIII
    • табл. XLIX
    • табл. L
    • табл. LI
    • табл. LII
    • табл. LIII
    • табл. LIV
    • табл. LV
    • табл. LVI
    • табл. LVII
    • табл. LVIII
    • табл. LIX
    • табл. LX
    • табл. LXI
    • табл. LXII
    • табл. LXIII
    • табл. LXIV
    • табл. LXV
    • табл. LXVI
    • табл. LXVII
   • [Таблици с цветни илюстрации]
    • [табл. І] Днешна женска носия-"дълга" сая, която постепенно се изместя от "късата сая"
    • [табл. II] Стара женска носия "джубе", днес на изчезване
    • [табл. III] Едно от украшенията на "джубето"
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]