• Eugenjusz Oniegin : Romans wierszem /Aleksander Puszkin ; W przekladzie L. Belmonta ; Opracowal, wstepem i przypisami zaopatrzyl Waclaw Lednicki.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев