• Малка хрестоматийка : За образец на бъдущите издания от хрестоматия /[Състав.] Петко Славейков.
    • Издателска корица