• Святий Димитрий Солунский и македонските славени с българите /Издадено от П. Р. Славейкова ; [Прев.] Стефан Захариев от Татар Пазарджик.
    • Заглавна страница