• Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Година I. Книжка 3 (1871)
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул/Посттитул]
  • Съдържание
  • I. За училищата
   • [c. 3]
   • [c.] 4/5
   • [c.] 6/7
   • [c.] 8/9
   • [c.] 10/11
   • [c.] 12/13
   • [c.] 14/15
   • [c.] 16
  • II. Животописание
   • [c. 17]
   • [c.] 18/19
   • [c.] 20/21
   • [c.] 22/23
   • [c.] 24/25
   • [c.] 26/27
   • [c.] 28/29
   • [c.] 30/31
   • [c.] 32/33
   • [c.] 34/35
   • [c.] 36/37
   • [c.] 38/39
   • [c.] 40/41
   • [c.] 42/43
  • III. Челѣшкиятъ езикъ
   • [c.] 43
   • [c.] 44/45
   • [c.] 46/47
   • [c.] 48/49
   • [c.] 50/51
   • [c.] 52/53
   • [c.] 54
  • IV. За Богомилството
   • [c. 55]
   • [c.] 56/57
   • [c.] 58/59
   • [c.] 60/61
   • [c.] 62/63
   • [c.] 64/65
   • [c.] 66/67
   • [c.] 68/69
   • [c.] 70/71
   • [c.] 72/73
   • [c.] 74/75
   • [c.] 76/77
   • [c.] 78/79
   • [c.] 80/81
   • [c.] 82/83
  • V. За отхраната
   • [c.] 83
   • [c.] 84/85
   • [c.] 86/87
   • [c.] 88/89
   • [c.] 90/91
   • [c.] 92/93
   • [c.] 94/95
   • [c.] 96/97
   • [c.] 98/99
   • [c.] 100/101
   • [c.] 102/103
   • [c.] 104/105
   • [c.] 106/107
  • VI. Стихотворение
   • [c.] 108/109
  • VII. Български народни пѣсни
   • [c.] 110/111
   • [c.] 112/113
  • VIII. Книгописъ
   • [c.] 113
  • IX. Къмъ почитаемитѣ читатели
   • [c.] 114/115
   • [c.] 116
  • X. Печатни погрѣшки
   • [c.] 116
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна корица]