• Пливем по морi тьми /П. Карманський.
    • Заглавна страница с дарствен надпис